قطع برق پروازهای فرودگاه بین المللی مانیل را لغو کرد

فرودگاه بین المللی در مانیل پایتخت فیلیپین تجربه یک قطعی برق فرودگاه اعلام کرد روز دوشنبه در یکی از پایانه های خود که منجر به لغو حدود چهل پرواز شد.
انتظار می رود به دلیل قطعی، تاخیر در پرواز وجود داشته باشد فرودگاه بین المللی نینوی آکوینو در بیانیه منتشر شده در فیس بوک.