لندن: تصادف اتومبیل با دروازه های جلوی خیابان داونینگ در لندن

لندن: یک خودرو با درب های جلو برخورد کرد داونینگ استریت، جایی که نخست وزیر ریشی سوناکپلیس لندن روز پنجشنبه گفت دفتر و محل سکونت او مستقر است و افزود یک مرد به ظن رانندگی خطرناک دستگیر شده است.
پلیس در بیانیه ای اعلام کرد: “حدود ساعت 16:20 یک خودرو با دروازه های داونینگ استریت در وایت هال برخورد کرد. افسران مسلح مردی را به ظن آسیب جنایی و رانندگی خطرناک دستگیر کردند.” گزارشی مبنی بر مصدومیت گزارش نشده است.»
پلیس گفت که تحقیقات ادامه دارد.
یکی از شاهدان رویترز گفت یک وسیله نقلیه کوچک بیرون دروازه وجود داشت که درها و صندوق عقب آن باز بود. حصارها در امتداد وایت هال، جاده اصلی که از خیابان داونینگ می گذرد و چندین بخش دولتی در آن مستقر هستند، وجود داشت.