مترینگ پمپ، بهترین گزینه محسوب میشود

دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیر یا به عبارتی دیگر پمپ تزریق پمپی میباشد که مقدار مشخص و معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. دوزینگ پمپ ها پایین مجموعه پمپ های جایجایی مثبت بوده و مهم اسم های دیگر نظیر: مترینگ پمپ یا این که پمپ ترازو گیر بوده که در به دور معینی مقدار مشخصی از سیال را پمپاژ می کند. مترینگ پمپ پودر و گرانول. این پمپها همین بضاعت را دارند که حجم مشخصی از مایع را از طرز دنده ها وارد پمپ کنند. تجربه اثبات کرده می باشد این پمپها قابل اعتماد هستند زیرا قطعات داخلی ندارند که دارای هم در هم اکنون اصطکاک و ساییدگی باشند. ماکزیمم فشار همین پمپ ها تا 30,000 psi یا این که 2000 bar گزارش شده است. بیشترین کاربرد همین پمپ ها در صنایع پلاستیک و مواد غذایی بوده. روش های دوز نیز در صنعت های نساجی و صنعت های شبیه که در آن مواد شیمیایی دخیل است هم ترویج دارد. می توانند مایعات دارای ویسکوزیته بالا را هم انتقال دهند. کارخانه استخر شنا مدرن با انبوه مواد شیمیایی میباشد که در مخازن حساس دوز جداگانه مراقبت می شوند و اصلی در دست گرفتن خودکار و پمپ دوز برای بالا بردن مواد شیمیایی متعدد به تیتر گزینه نیاز برای کنترل کیفیت آب خواهند بود. آن ها بخش دارای یک سیستم دوز یکپارچه هستند که برای پراکندگی اتومات مواد شیمیایی طراحی شده اند. برای نمونه طعم دهنده و اسانسهایی که در مواد غذایی به عمل میروند بوسیله همین پمپها تزریق میشوند. پیستون باطن سیلندر به جلو و عقب حرکت می کند و به این ترتیب مایع را از سیلندر خارج میآورد. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( اهمیت قطر ديافراگم اثبات )عملآ به حداكثر شتاب رفت و رجوع ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball بی آلایش و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) هست بكاررفته می باشد كه اما براي پمپهاي پهناور شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. یکی از شاخصهایی که دوزینگ پمپ را از پمپهای مشابه آن مجزا می نماید قابلیت تغییر و تحول جریان رفت و برگشتی است. علاوه بر این در پروسه حفظ از این پمپها باید یک نکته را در حیث داشته باشید و آن کارگزاری نگهدارنده برق است. در سیستم های مترینگ پمپ دبی و فشار حساس اصلی هستند.به این جهت دبی و فشار دوزینگ های ساخته شده قابل تغییر تحول می­باشند.که به طور معمول مرتینگ پمپ ها میان ۱لیتر بر دقیقه تا۱۰۰۰ لیتر بردقیقه و فشار کاری مترینگ پمپ ها ۱تا ۲۰۰۰ بار تغییر‌و تحول می­ کند. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت دوزینگ فوم.