مدیر عامل OpenAI به سناتورهای آمریکایی می‌گوید مقررات «بسیار حیاتی» است

واشنگتن: سام آلتمن، مدیر عامل شرکت ChatGPT‘s OpenAI، روز سه شنبه به سناتورهای آمریکایی گفت که مقررات هوش مصنوعی پس از اینکه ربات چت او جهان را مبهوت کرد، ضروری بود.
آلتمن گفت: «ما فکر می‌کنیم که مداخله نظارتی دولت‌ها برای کاهش خطرات مدل‌های قدرتمندتر حیاتی خواهد بود. سنای آمریکا شنیدن تاثیر هوش مصنوعی