مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

همانطور که گفتیم شما میتوانید از نحوه تارنما بیمیتو، به روشی به طور کامل آنلاین، سریع و راحت، استعلام بیمه فرد ثالث خود را انجام دهید. البته هر شخص میتواند تخفیفهایی را که به نامش می باشد برای خویش نگهداری کند؛ یعنی شما میتوانید تخفیف اتومبیل گذشته خود را (که به نام خودتان بوده) به خودروی تازه خویش یا این که به خودروی بستگان رتبه نخستین مانند والدین، همسر و فرزندان منتقل کنید. در فرض دوم فرد می تواند اعتراض خویش را از شیوه پلیس بعلاوه 10 ثبت کند و همین اعتراضات پس از تصویب به صورت غیر حضوری رسیدگی و نتیجه آن در اختیار گلایه مند و گلایه مند قرار می گیرد. 2- تخلف دوم مربوط به توقیف خودرو اتومبیل به صورت غیر مجاز می باشد در صورتی که خودرو فردی فارغ از دلیل موجه توقیف شود و در همین خصوص شخص بداند که توقیف مبنای قانونی نداشته هست می تواند به توقیف آن اعتراض کند . 3-چنانچه شکایتی بخواهد در مقابل مأمورین راهنمایی و رانندگی رخ پذیرد دراین رخ این شکایات می تواند از شیوه مراجع رسمی نظیر دادسرای نظامی رخ گیرد به عنوان نمونه اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که فردی داعیه کند که مأمور ازوی زیرمیزی گرفته هست یا این که خواهش زیرمیزی نموده میباشد می تواند شکایت خود را مطرح نماید. علاوه بر همین باید اعتنا داشته باشید که در صورتی ماشین در محل توقف ممنوع یا پارک ممنوع پارک شده باشد و مأموران هدایت و رانندگی بخواهند کلیدی جرثقیل اتومبیل را حمل نمایند صاحب و مالک خودرو حق داراست در زمان حمل با پرداخت جریمه از محل اتومبیل اهمیت جرثقیل پرهیز نماید بدین ترتیب در همچین مواقعی توقیف ماشین از سوی مأموران می بایست بر مبنای قانون رخ پذیرد. در همین خصوص آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد همین میباشد که مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی به تیتر مجریان ضابطه می باشند و گهگاه ممکن می باشد حتی مجریان ضابطه در رده اجرا قانون دچار نادرست و نادرست شوند یا این که بطورعمدی از اجرای ضابطه استنکاف نمایند در همین صورت حتی همین مجریان ضابطه باید در مقابل تخلفات رخ گرفتده مسئول و پاسخگو باشند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دانلود برنامه آزمون دین نامه گواهینامه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.