مشاوره کنکور 1401 + مشاوره و برنامه ریزی خصوصی

اهمیت بررسیهای مقدماتی در صحنه قتل، جنایتکار به بازداشتگاه منتقل شد و حاکم محمد عارفیراد، بازپرس جنایی مشهد فرمان داد جسد به پزشکیقانونی منتقل شود تا کارشناسان علت اهمیت مرگ او را مشخص کنند. اینجا نقش مشاوره کنکور مشخص میشه. دو روز پس از افشای این جنایت و در حالی که در تحقیقات معین شده بود، جلیل همدستی ندارد بازرس جنایی به تحقیق از او در شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پرداخت. جلیل نخست ادعاهای پیشین خود را تکرار کرد ولی وقتی حساس عوارض بازپرس روبهرو شد، بدون صدا خود را ناکامی و به قتل اعتراف کرد و این توشه مدعی شد که پس از تضارب اهمیت مقتول و در دفاع از خویش مرتکب قتل او شده است. مجرم به نام جلیل در بازجوییهای ابتدایی منکر قتل شد و اظهار کرد: من تنها اتهام ربودن مرد فرشفروش و سرقت فرش از مغازهاش و پول از حساب بانکیاش را قبول دارم اما مرتکب قتل نشدهام. مرد راننده در تحقیقات منکر اطلاع از سرنوشت مرد فرشفروش شد و اظهار کرد: مردی مهم پرداخت ۳۰ هزار تومان از من خواست یک سری تخته فرش را به خانهای در محله گلشهر ببرم که قبول کردم و از ماجرای آدمربایی خبر ندارم. در حالی که تحقیقات به جهت یافتن اطلاعی از زن برنا ادامه داشت، سرنوشت پس از یک سال شوهر همین زن لب به اعتراف گشود و اظهار کرد: مدتی بود به همسرم سوءظن پیدا کرده بودم تا این که تصمیم گرفتم او را بکشم. در حالی که آخر و عاقبت زن جوان در هالهای از ابهام قرار داشت، مأموران اصلی باز‌نگری عمده متوجه شدند کسی از سرانجام زن برنا خبر ندارد، ضمن اینکه آخری نقطه آن تندهی تلفنهمراه وی خانهاش بوده است. او که شوکه شده بود منکر اطلاع از آخر و عاقبت پیرمرد شد. تبهکار حساس امر بازپرس عارفیراد به پلیس دوراندیشی منتقل شد تا تحقیقات از وی ادامه پیدا کرده و بهزودی صحنه قتل را مرمت کند. حدود دو سال قبل مرد جوانی اهمیت مراجعه به پلیس از ناپدید شدن همسرش خبر بخشید و گفت: همسرم از روز قبل که از خانه بیرون شد دیگر برنگشت، تمامی جا سر زدم اما کسی از او خبر ندارد. در ادامه مأموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و سراغ خانواده زن برنا رفتند اما آن‌ها مدعی شدند ماجرای ناپدید شدن دخترشان تحت سر شوهرش می باشد چرا که آنها اصلی هم بر سر مسائل گوناگون به خصوص مسائل مالی اختلاف شدید داشتند و دخترشان قصد طلاق و جدایی داشته است، درحال حاضر هم اطمینان دارا‌هستند دامادشان بلایی سر دخترشان آورده و اهمیت این شکایت قصد گمراه کردن پرونده را دارد. با توجه به این‌که در سال های اخیر،رقابت بر سر رشته ها و دانش کده های خوب در ایران،بسیار مشقت بار شده است، کلیدی یک برنامه حساب شده می توانید به کسب رتبه خوب در کنکور امیدوار باشید. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها عمده در آیتم مشاوره کنکور گاماس لطفا به تماشا از وب سایت ما.