معترضان تایلندی با اسپری آب ، رنگ به سمت مقر پلیس پرتاب می کنند

بانکوک: معترضان ضد دولت تایلند سمپاشی کردند اب به درون مقر پلیس که در بانکوک و پاشیده امضاء کردن چهارشنبه یک روز پس از استفاده پلیس از اشک آور و توپ آب بر معترضین.
معترضین در بیرون ساختمان در مرکز بانکوک شعار دادند: “برده های استبداد”. پلیس در داخل محاصره شده بود و هیچ تلاشی فوری برای جلوگیری از تظاهرات نکرد.