معرفی فیلم Black Adam – زومجی

البته در ادامه معین شد که بلک ادم دیگر قرار وجود ندارد شخصیت منفی با فیلم Shazam باشد و هم اکنون این دوتا پروژه به دو پروژه تماما جدا از هم تبدیل شدهاند و همچنین دی سی از بلک ادم بهعنوان یک ضدقهرمان یاد کرده است. همین فیلم شاعرانه لحظاتی خاص را صورت میدهد که در منطق زندگی روزمره نمیگنجد. ولی در ارتفاع همین مسافرت اتفاقاتی شکل میدهد که مسیر و زندگی همین دو زن جسور را تماما تغییر‌و تحول میدهد. فیلم پاریس- تگزاس ماجرا مردی به نام تراویس میباشد که پس از مدت متعددی پیادهروی و دویدن و کاوش و خط مش رفتن در صحرا و خیابان و جاده، در جایی توان خودش را از دست میدهد. باید به لولو وانگ احسنت گفت که توانسته میباشد چنین کارگردانی خارقالعادهای انجام دهد و ریسک بزرگی را به خاطر بازیگران تازهکار به جان بخرد که در غایت این کارش به پیروزی انجام شد. ممکن است همین فیلمها میباشند که تلنگری مجدد به همین سبک و سیاق کارگردانی و فیلمنامهنویسی میزنند. تعقیب و فرارو گریز پلیس و این دو زن صحنههای لبریز تکاپویی اخلاق کرده می باشد که می تواند در یک روز عادی و خستهکننده شما را حسابی سرگرم کند. سفری جادهای که شما را دارای خویش به جادههای آمریکا میبرد. آهنگ نوشته این فیلم، کافههای لب جادهای، ایستگاههای قطار، هنرمندان دورهگرد و مواجهه همین دو مهم مردمان غریبه، گویی سفری فراوان عمیقتر و طولانیتر از یونان به آلمان را به جهت شما میسازد. همین فیلم یکی از فیلمهای درخشان و پیشرو در تاریخ سینما است. فیلم، تیم تصاویر متحرک که در سینما ، تلویزیون و مانند آن سناریو داده می شود. چشماندازی در مه قصه خواهر و برادریست که تصمیم میگیرند از منزل گریزو فرار کنند و به دنبال پدری هیچ گاه ندیده هجرت کنند. او به راحتی میتواند یک‌سری سبک متعدد را در کنار یکدیگر در فیلم قرار دهد و در لحظه به لحظه فیلم به راحتی مخاطب را کلیدی کل جنبههای متفاوت همین سبکها همپا کند و تعادل را در میان آن‌ها ایجاد کند و هیچوقت از تجربه تماشای فیلمهای او خسته نشویم. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما دانلود فیلم رجب 1 دوبله فارسی سوای سانسور اپارات.