معرفی کامل فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی

اتفاقی که در «قهرمان» رخ میدهد، چون مجموعهای از دروغهای مصلحتی کوچک که رحیم میگوید نهایتا به سمت خودش برمیگردد. او همینطور می داند که تراژدیها (تراژدی داستانی) زمانى که دلاور روایت نه فقط اساسی دست سرنوشت، بلکه کلیدی نقایص و اشتباهات خویش ناکامی میخورد، ضربهزنندهتر هستند. به نوشته لاراسون تیتر پهلوان تنها بیان زندگی یک زندانی بدهکار که سکههایی را به صاحبش بازمیگرداند و چهره رسانهای میشود، نیست، بلکه میتوان دریافت که نظرگاه فرهادی در رابطه دارای این وجه از اسطوره کلاسیک است. اگرچه که فیلم فرهادی در شهر شیراز میگذرد ولی او معتقد است تناقضی که در «قهرمان» سناریو دیتا میشود، جهانیست. او متوجه می‌شود نامزدش یک کیف پر از پول پیدا کرده، البته تصمیم میگیرد از همین پول استفاده نکند. کلیدی این همه، یک تماشاگر میتواند حتی به این موضوعات اجتماعی در فیلم دقت نکند اما همچنان از طریق او در طرح فوقالعاده روایت مبهوت شود؛ روشی که فرهادی مشکلات، نیت شخصیتها و متغیرها را مطرح می کند و آنان را تبدیل به موجی می‌کند که تمامی آدمهای اطراف رحیم را در خویش میکشد. این واقعیت که من میتوانم سفر کنم ولی بخش اعظمی از مردمان از مسافرت منع شدهاند، به من احساس بدی داد. همین حرفها منجر عصبانیت و جواب فرهادی شد. کارگردان ایرانی، در جواب به سوالات «هالیوود ریپورتر» از محدودیتهای آزادی بیان در کشور‌ایران و هزینههاى کووید ١٩ میگوید. روزنامه اسپانیایی بازی امیر جدیدی را در نقش کلیدی فیلم مضاعف درخشان میخواند و میافزاید که فرهادی به بهانه همین نقش، جامعه جمهوری اسلامی ایران را جزء‌جزء‌کردن و بررسی میکند؛ جامعهای که عمیقا ذیل اثر گذاری «آبرو» و دفاع از ارزشهای خود هست و معمولا آبرو در آن به هدف تبدیل شود و اصغر فرهادی دلیر لیلا اوتادی خیر وسیله. ما با پخشکننده آمریکا حرف زده بودیم و تصمیم همین بود که به مراسم برویم البته همین قانون، یک بیاحترامی به مردم ایران و سایر کشورها بود. فرهادی از توییتر و فیسبوک استفاده نمی‌کند و میگوید: «بسیار وقتگیر است» ولی کارگردانی که ۲ بار موفق جایزه اسکار شده، در فیلم جدیدش قهرمان، نگاه انتقادی تند و تیزی به پدیده از افق به فرش رساندن آدمها در شبکههای اجتماعی دارد. لاراسون مینویسد: همواره شخصیتهای ادبیات کلاسیک به نوعی در آثار فرهادی حضور دارا‌هستند ولی هیچگاه او اینگونه هامارتیا (نقیصه تراژیک) را به تصویر نکشیده بود؛ نقیصهای که قهرمانان خیر براساس منظور خود بلکه بنابر تقدیر به خویش ویرانی کشیده میشوند.