مقام نیروی دریایی ارتش گفت: بیش از 1600 روهینگیا به سمت جزیره دورافتاده بنگلادش حرکت می کنند

ذکا: بیش از 1600 نفر پناهندگان روهینگیا روز جمعه از بندر جنوبی بنگلادش حرکت کرد چیتاگونگ برای جزیره دور افتاده از باسان کار در خلیج بنگال ، یک مقام نیروی دریایی گفت.
ملت جنوب آسیا می گوید که انتقال پناهندگان از ازدحام مزمن اردوگاه هایی که محل زندگی بیش از 1 میلیون روهینگیا است ، اعضای اقلیت مسلمان که از همسایگان خود فرار کرده اند ، کاهش می یابد. میانمار.
اما پناهندگان و کارگران بشردوستانه می گویند برخی از روهینگیاها با وجود ادعاهای دولت مبنی بر اینکه هیچ یک مجبور به رفتن نیستند ، مورد اجبار قرار گرفته است.
این مقام دریایی گفت که روهینگیایی ها در داخل هفت قایق بودند و دو کشتی دیگر نیز لوازم را حمل می کردند.