موارد ویروس کرونا ویروس کرونا در کره جنوبی بیش از 200 مورد است

سئول: شمارش روزانه ویروس کرونا برای کره جنوبی برای سومین روز متوالی بالای 200 باقی مانده است ، زیرا مقامات در نظر دارند قوانین مربوط به فاصله اجتماعی این کشور را افزایش دهند.
223 مورد اضافی که روز دوشنبه توسط آژانس پیشگیری و كنترل بیماری های كره ثبت شد ، كل كشور را با 494 مرگ به 28،769 نفر رساند. آژانس می گوید 193 مورد از آنها موارد انتقال یافته محلی است در حالی که بقیه موارد مربوط به ورود بین المللی است.
کره جنوبی شاهد افزایش مداوم عفونتهای خوشه ای مختلف بوده است زیرا ماه گذشته در میان کاهش سرعت ویروسی ، دستورالعملهای فاصله اجتماعی خود را کاهش داده است.
وزیر بهداشت ، پارک نئونگ هو ، آخرین افزایش در عفونت های جدید را “سنگین” خواند و می گوید که مقامات “در تقاطع تنظیم قوانین فاصله فیزیکی قرار دارند.”