نخست وزیر دانمارک در پارلمان سخنرانی می کند که بخشی از آن توسط هوش مصنوعی نوشته شده است

کپنهاگ: دانمارکی PM مته فردریکسن روز چهارشنبه در پارلمان سخنرانی کرد که بخشی از آن با استفاده از هوش مصنوعی نوشته شده بود ابزار ChatGPT برای برجسته کردن جنبه های انقلابی و خطرات هوش مصنوعی.
او به طور ناگهانی در بخشی از سخنرانی خود برای قانونگذاران گفت: “آنچه من اکنون اینجا خوانده ام از من نیست. یا هر انسان دیگری برای این موضوع”، توضیح داد که توسط ChatGPT نوشته شده است. حتی اگر همیشه به سرش نمی خورد، چه از نظر جزییات برنامه کاری دولت و چه از نظر نقطه گذاری… هم جذاب و هم وحشتناک است که چه توانایی دارد.
ChatGPT سال گذشته در کانون توجه قرار گرفت و توانایی تولید مقاله، شعر و چت را از کوتاه ترین درخواست ها نشان داد.