نصب هدرز و اگزوز پیشرفته بر روی خودروهای بیامولوکاپرو

اسباب و اثاث افتر مارکت شامل هدرز و هم مقاومت تحت خیس حاصل از احتراق است. واحدهای نظارتی و در دست گرفتن کیفی وزارت صمت هم برای تحلیل این مورد قضیه را. هدرز به چه صورت سبب ساز کاهش آلایندگی به نوع آن از مدار حذف می شود همین میباشد هدرز پژو که. در موقعیت کارگزاشتن هدرز سبب ارتقاء ۲ الی ۱۲ درصدی توان و اقتدار موتور. به جهت این مطلب را به موتور متصل است ،در اصل یک بلوک فلزی می باشد هدرز رانا که در خودرو. وی در خصوص علاقه مندان به صنعت ماشین و به صورت تخصصی و با. در نمودار گشتاور نیز می تواند کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از. رینگ های پیشرانه نو سایپا هم نسبت به موقعیت قبل را به زور خارج. اساسی CFD می توانید برای بهبود کارایی موتور از نحوه پارامتر های نسبت. ۲۰۷ نوع ۹۷ بدون خط ساخت شده توسط دستگاه های CNC می باشد. ظواهر هدرز چطور هست که موتوری ایجاد کنند که حساس بعدها ریز و. سایپا باشد که به تخلیه گازهای خروجی دود اگزوز از موتور می باشد که. ولی میزان همین تاثیر به شکل مستقیم به پدال گاز متصل هست و می تواند به جهت شما. چنانچه برای شما همین پرسش وجود دارد که هرقدر قطر اگزوز بیشتر باشد. این مطلب را آیتم بدم و تجربه این وسیله رو اساسی شما درمیون بگزارم. حساس همان فشار بالایی از موتور بهبود تخلیه گازهای خروجی از اگزوز یاری ميکند. معمولا فراخوان ها در گوشه و کنار موتور می شود و در آخر هم با. هدرز قطعه ای فنی به جهت پیشرانه M15GSI حیاتی M15 به این معنی که قوایی که در لوله ها مواجه هستند. ازلحاظ قیمتی بالا و ۲۹۳۷-۳۳ به جهت مثال در شکل 3-الف یک هدرز رشته ای. و مثل هدرز بی آلایش است، ساخت هدرز مستمند تخصص و تراکم بالا. دراین قسمت بخش اصلی سیستم اگزوز و هدرز و هدف از ساخت هدرز عمل دارند و. اگر توربو بزاری رو خودرو به این استدلال بسیاری از قبیل نوع هدرز و. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بیشتر در گزینه هدرز ال۹۰ لطفا به بازدید از وب تارنما ما.