نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

22) کاشانی جو، خشایار؛ هرزندی، سارا؛ فتح العلومی، ایلناز (1392) بررسی معیارهای طراحی مناسب فضای شهری برای کودکان (نمونه موردی: محله نظامیه تهران)، معماری و شهرسازی آرمانشهر، دوره 5، شماره 11، صص.249-239. 25) کرمی، مهسا (1397) مطالعه شهربازی معاصر کشور‌ایران اصلی خط مش شهر دوستدار بچه مطالعه موردی: شهر جدید صدرا در شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانش کده فنی و مهندسی، دانشکده ایلام. در واقع یک کودک حتی درصورتیکه همه وسایل و امکانات آیتم نیاز به جهت نقش آفرینیهای کودکانه را داشته باشد، ولی از توان تخیل و خیالپردازی بالایی برخوردار نباشد نمیتواند یک بازی نقش آفرینی را به صورت مناسب تجربه کند. در واقع، هنر به انسان امداد مینماید تا استعدادهایش را شکوفا نماید، زیباییهای اطراف را بشناسد و در زندگی خود از آن ها به عمل گیرد. کلیدی کسب این هنر و مهارت آن ها همواره در زندگی کار کشته خواهند بود تا راهی سازنده و سلامت به جهت غلبه بر استرس بیابند. در حقیقت، هنر دانستن را هدایت میکند و فهم مهم یاری ذهن و مهارتها، نقشی را در بیرون از آن به اکران در میآورد. گفتاری که شایسته و حاکی از مهر و محبت و یادآور نیکی و فضیلت باشد. این فعالیت پایههای برادری را سست می کند محبت را از میان میبرد و کینه و در غایت دشمنی را جایگزین میکند. چنانچه نوباوه زمینه صدق از احساس شعف و به روزی نداشته باشد، در دوران بزرگسالی نیز هیچگاه آن را به مهربانی حساس نخواهد کرد. در این بازی، همانطور که از نامش بر می آید، کودک به تنهایی بازی می کند. از خلال بازیهای طفل هم می توان به حالت عاطفی نوپا ، احساسات و اذهان کودک می توان پی موفقیت بنابراين محروم نمودن بچه ازاين نيازطبيعي موجب ضرر و زیان هاي روحي ورواني میباشد که جبران آن غيرممکن يامشکل است. خیال مینمایند کلیدی این ملامتها غیرت کودک تحریک می گردد در صورتی که در همین موردها درصورتیکه ملامت از حدش بگذرد، عکس العمل بر خلاف تولید میکند. صدای ناله بالا گرفت و مصیبتی دیگر بر دل داغدار اهلبیت گرد‌همایی و اینگونه واپسین شبِ زندگانیِ کوتاه فرشته غم، اصلی غصه سپری شد و تن مصدوم و ستم دیده او را در به عبارتی خرابه به خاک سپردند. اهمیت اعتنا به نقش اصلی خلاقیت در کل فرایند زندگی، واجب است که همین بضاعت با ارزش در کودکان رشد یابد. زیرا طعم آزادگی و شخصیت را در کودکی آموخته است. هنر میتواند نیازهای کودکی را که نسبت به زندگی روزانه خویش بیتفاوت شده است، برآورده نماید. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت بازیگر نقش کودکی لیلی در سریال در چشم باد.