نیوزیلند 4 مورد جدید Covid-19 را گزارش می کند

ولینگتون: وزارت بهداشت در بیانیه ای اعلام کرد که نیوزلند روز شنبه چهار مورد ویروس کرونا را در انزوای مدیریت شده گزارش کرد.
سه مورد جدید اخیراً از کشور خارج شده و مأموریت عضو تیم کریکت پاکستان ، خبرگزاری شینهوا بود.
شش نفر دیگر از اعضای تیم نیز آزمایش مثبت داده اند. طبق گفته وزارت در حال حاضر 69 مورد فعال در نیوزیلند وجود دارد.
تا تاریخ ، تعداد پرونده های عمومی و تلفات کشوری به ترتیب 2047 و 25 نفر است.
آزمایشگاه های سراسر نیوزیلند از زمان شروع شیوع بیماری 1،266،944 آزمایش را به پایان رسانده اند.
نیوزیلند در حال حاضر در سطح هشدار Covid-19 است و هیچ محدودیتی در اجتماعات عمومی ندارد.