هیدرولیک چیست و مهمترین قطعات آن، انواع سیال و معرفی پرکاردبردترین قطعات در صنعت

آن‌گاه سیال ذیل فشار از دریچه ها عبور کرده و به محرک می رسد که در آن نیروی هیدرولیک به انرژی مکانیکی تبدیل می شود تا کارایی مطلوب حاصل شود. وقتی راننده غربیلک امر را میچرخاند، پمپ هیدرولیک، روغن مربوطه را زیر فشار به سیستم دستور اتومبیل انتقال می دهد تا به واسطه اهرمبندی مناسب، چرخ ها به راحتی به طرفین گردش فشار شکن در هیدرولیک کنند. سیستم هیدرولیک فرمان خودرو، در حین رانندگی، موجب گردش سهل وآسان و مناسب خیس دستور می شود. امر هیدرولیک از آپشن های جالب خودروها، برای رانندگی خوبتر و سهل وآسان خیس به شمار می رود. در سیستم های هیدرولیک صنعتی غالبا اختلال فقدان فضا وجود ندارد. همین پمپها عموما در مقدار فشاری که در روغن هیدرولیک ساخت می‌نمایند متعدد هستند. همانطور که گفته شد، پمپ هیدرولیک دندهای، پمپ هیدرولیک پیستونی و پمپ هیدرولیک پرهای محبوبترین پمپهای هیدرولیکی میباشند و میخواهیم در ادامه به تحلیل دقیقتر آنان بپردازیم. در این مطلب به بررسی نشانه ها فساد هیدرولیک امر و عارضه ها پیدایش ایراد در آن می پردازیم. عیب این جور از مایعات همین می باشد که طبق معمول گرانتر از مایعات بی آلایش هستند. به ازای هر ۱۰ متر شلنگ ۱ توشه افت فشار خواهید داشت پس توجه کنید که موتور را به لحاظ قدرت باید صحیح تعیین کنید. این محدودیت اکثر به عامل به کارگیری از هوا برای تولید فشار است. شیوه جی برگ نویسی باید دقیقا طبق اصول علمی جی ۵ باشد ، بعضی ناآگاهانه همین اصل را رعایت نمی کنند. به جهت نوجوانان به ویژه دوستان کنکوری که ناآگاهانه از جی ۵ غفلت می کنند، چه پیامی دارید؟ شیر فشارشکن به مراد شیر برگشتی آیتم استفاده در مدار زیر است و زمانی که فشار از حد تعیین شدهای بیشتر شود، مسیر عبور سیال به مخزن را برقرار میسازد که این فعالیت میتواند وقتی که سیلندر به انتهای کورس خویش رسیده باشد و کماکان شیر 3-4 تحریک باشد حادثه بیفتد. نهایتا” زمانی که فشار سیستم به کاهش از دستکم فشار تهیه شده برسد، پمپ بطور اتوماتیک شروع به شارژ مجدد سیستم میکند. یعنی در صورتی که شما یک پمپ 29 لیتر دارید و قرار میباشد 100 توشه فشار به سیستم هیدرولیک اعمال شود، نیاز به یک الکتروموتور 4.8 کیلووات (kW) داریم. به دلیل تراکم پذیری هوا به خصوص در سیلندرهای پنوماتیکی که تحت بار قرار دارند، امکان ایجاد سرعت ثابت و یکنواخت وجود ندارد. در صورتی که احساس می کنید که هیدرولیک امر شما خراب شده است، پیشنهاد می کنیم تا نقطه نهایی این مطلب کلیدی ما یار باشید.