پاکستان: پاکستان تا سال 2027 علاقه ای به بانکداری اسلامی ندارد: رسمی

پاکستان: پاکستان تا سال 2027 علاقه ای به بانکداری اسلامی ندارد: رسمی
پاکستان: پاکستان تا سال 2027 علاقه ای به بانکداری اسلامی ندارد: رسمی

اسلام آباد: بانکدار ارشد این کشور روز دوشنبه گفت که پاکستان قصد دارد تا سال 2027 بهره را از سیستم بانکی خود بر اساس قوانین شریعت اسلامی حذف کند. در کنفرانس بازار سرمایه اسلامی در اسلام آباد، بانک دولتی پاکستان (SBP) فرماندار جمیل احمد گفت که کمیسیون امنیت و مبادلات پاکستان و بانک مرکزی با هم بر روی اصلاحات برای ارتقای بخش مالی اسلامی کار می کردند.
به نقل از روزنامه اکسپرس تریبون، وی گفت: در دهه گذشته، کشور شاهد رشد 24 درصدی بانکداری اسلامی بوده است و بازار سرمایه اسلامی به حدود 3 تریلیون دلار افزایش یافته است. با بیان اینکه این رشد در وضعیت کلی اقتصاد کشور بازتاب مثبتی داشته است، احمد گفت: “بانکداری اسلامی اکنون 20 درصد از بخش بانکی پاکستان را تشکیل می دهد.” وی با بیان اینکه بحث تامین منابع مالی از بازار سرمایه از طریق انطباق شرع ادامه دارد، ادامه داد: نیازهای مالی دولت نیز می تواند از این طریق تامین شود. صکوک انتشار (اوراق قرضه منطبق با شرع). بانکداری اسلامی به عنوان نظام بانکی منطبق با روح، اخلاق و نظام ارزشی اسلام و بر اساس اصول مقرر در شریعت اسلامی تعریف می شود. به گفته احمد، پاکستان اوراق قرضه صکوک منتشر کرده است روپیه پاکستان 2.8 تریلیون، و کمیته ای در SBP برای تبدیل بدهی دولت به صکوک تشکیل شده است.