پد اسید فرمیک + اسپری اسید فرمیک

کاربرد : اسید فرمیک بخش اعظم به عنوان نگهدارنده (جلوگیری از فاسد شدن) و آنتی باکتریال در غذای دام استفاده میشود. کاربرد مهم همین اسید شیمیایی به عنوان حفظ کننده و آنتی باکتریال برای غذای دام هاست. اساسی سمیت اندک میباشد ولی اسید غلیظ می تواند به پوست زخم برساند. یکی از دیگر از کاربردهای اسید فرمیک، حذف آلودگی های آهکی از روی پوست در صنایع دباغی است. سوزشی که در هنگام لمس برگ گزنه احساس می شود به استدلال وجود اسید فرمیک کندو اسید فرمیک است. پوست انسان نیز در برابر مواد شیمیایی خورنده کلیدی هست و در صورتی که مواد شیمیایی خورنده همچون اسید فرمیک ، کلیدی پوست در تماس باشد ، می تواند مبتلا سوختگی شود . ولی میزانی که این اسید به عمل برده میشود بسیار حساس می باشد چرا که اگر بیشتر باشد می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اسید فرمیک یا این که جوهر مورجه از اقتدار اسیدی بالای برخوردار است. اسید فرمیک تنها کربوکسیلیک اسیدی هست که بضاعت کمپانی در واکنشهای افزایشی به یار آلکنها را دارد. علاوه بر این، اسید فرمیک یک محصول جانبی ساخت اسید استیک اهمیت اکسیداسیون فاز مایع از هیدروکربن ها استیک است. اسید فرمیک PH حدود ۲ الی ۳ دارااست به این استدلال به جهت مورچه به عنوان یک سلاح سمی فعالیت می کند به طوری که زمانی از بدنش خارج می‌شد در برخورد اهمیت هر موجودی او را میکشت. اسید فرمیک را در درختان می توان در بدن مورچه پیدا کرد، در سالیان ابتدایی در قرن ۱۵ که دانشمندان این اسید را در بدن مورچه کشف کردند توانستند از به تقطیر رساندن مورچههای مرده اسید فرمیک تولید کنند. نشان میدهد که میزان ترکیبات دیواره سلولی علوفه در اثر پژمردهسازی به عامل تجزیه دیگر ترکیبات بواسطه تنفس گیاه و کار میکروبی تمایل به افزایش دارد. بخارات همین ماده حتی به میزان رقیق، منجر تولید التهاب شدید یار دارای تخریب سلول های سیستم بویایی، حوزه‌ ی بینی، بروز سرفه های پی در پی و همینطور گونه های در تنفس آدمی می شود. زمانی مورچه غده سمی خویش را منقبض می نماید ، اسید فرمیک ذخیره شده در این غده سمی اصلی ایجاد گزش وارد بدن تهاجمی میگردد ، و (تا برخی از نوع ها تا یک متر فاصله) به سمت حمله کنندگان مورچه بیرون می رود. نام های دیگر : جوهر مورچه ، متانوئیک اسید ، فرومیک اسید ، فرمیک اسید. اسید فرمیک در مرغداری ها برای از میان بردن باکتری سالمونلا به غذای مرغها طولانی تر میشود. در هیدروکربن ها و در مرحله بخار، بخش اعظم مولکول های منفرد از دیمرهای متصل به هیدروژن تشکیل شده اند. در صورتیکه یک گروه متیل به جای هیدروژن به آن متصل شود اسید استیک ایجاد خواهد شـد. وقتی متانول و مونواکسید کربن در حضور یک گشوده کار کشته مثل منواکسید سدیم مهم هم واکنش میدهند، مشتقی از اسید فرمیک به نام متیل فرمات ساخت میشود. برخی از مشتقات آن مانند استرهای فرمات در صنعت خوشبو کننده ها آیتم استفاده قرار میگیرند. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت قیمت اسید فرمیک ایرانی.