پروتز زاویه فک

بعضی از اشخاص به رخ ژنتیکی فک کوچکتر یا بزرگتر از حد استاندارد دارا‌هستند یا فک آنها حساس چهرهشان متناسب نیست. هر تعدادی نتیجه های همین جراحی بیش از تمامی از نیمرخ و از زاویه کناری شکل نمایان هستند، اکثر زمان ها بیماران متوجه بهبود ظاهر خود از زاویه روبهرویی هم میشوند و اجزای چهرهی آنان تعادل بیشتری کلیدی نیز پیدا میکنند. در صورتی که شخصی رغبت نداشته باشد از جراحی پروتز فک به جهت پررنگ سازی زاویه فک خویش به کارگیری نماید، از چه طرز های جایگزین دیگری می تواند به کار گیری کند؟ به جهت پررنگ سازی زاویه فک، علاوه بر پروتز، می توان از تزریق چربی، تزریق ژل و حتی به کارگیری از نخ های منحصربه‌فرد حجم دهنده مثل نخ های لیفت بهره برد. برای انجام جراحی زیبایی چانه، یک برش در ناحیهای نزدیک به چانه تولید میشود و درست در بالای استخوان زنخدان در فک، فضای به اندازه به جهت قرار دادن پروتز ایجاد میشود. چانه یکی از اجزای برجستهی صورت هست که درست در میانهی رخ قرار داراست و براین اساس رخ و فرم چانه تاثیر مضاعف متعددی بر ظاهر چهرهی شما دارد. همچنین عرض چانه و میزان برآمدگی آن، حالت خط بین برآمدگی چانه و لب و عمق این خط نیز آیتم پروتز زنخدان و فک نی نی سایت توجه قرار میگیرد. همینطور تا یک سری هفته باید از جویدن آدامس و انجام فعالیت های شدید پرهیز کنند. تورم اولیه در ارتفاع هفته اولیه اهمیت استعمال از کمپرس سرد فروکش خواهد کرد و فروکش کردن تام آن دو تا چهار هفته ارتفاع میکشد. حساس وجود این‌که بخش بخش اعظم ای از ورم ها و کبودی ها طی تعدادی روز از در بین می رود، اما سرانجام ی آخرین ممکن است تا چند ماه، تماما معلوم و قابل رویت نباشد. نتایج آخری جراحی نیز ممکن می باشد بعد از آن از یکسال معین شوند. پروتزهای پلیاتیلن نیز جامد میباشند اما حالتی متخلخل دارند. این پروتزها نیز در یک برش کوچک که در بافت چانه ساخت میشود، جایگذاری میشوند. البته تفاوت این پروتزها حساس پروتزهای سیلیکونی در این هست که، پروتزهای پلیاتیلن اصلی بافت متخلخل هستند و بنابراین بافتهای تشکیل شده و رگهای خونی میتوانند به باطن پروتز رویه پیدا کنند و در آن رشد نمایند و براین اساس پروتز ثبات بیشتری در جای خویش خواهد داشت، ولی از سوی دیگر همین مورد قضیه سبب ساز می‌گردد که بیرون آوردن پروتز از چانه، اختلال باشد. از شیار میانی ماهیچه می توان برای ثابت نگه داشتن پروتز در جای خویش استعمال کرد. از مزایای آن می توان به کاهش عوارض بیهوشی، کاهش هزینههای بیمارستان، کمتر مدت دوران نقاهت و در عاقبت کمتر از کارافتادگی شخص اشاره کرد. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پروتز زنخدان و فک چیست لطفا از ورقه ما بخواهید.