پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

در سال 1860 لرد لیستر حیاتی مواد ضدعفونی کننده مثل اسید کربنیک آلودگی های عفونی را در اتاق جراحی از فی مابین پیروزی تا از عفونی شدن جراحت های جراحی پرهیز به فعالیت آید. به طور مثال، دستگاه های هواساز یا این که ایر واشر صنعتی از این گونه باکس ها می باشند و در بعضا مواقع که هوای بیرون شده از یک مکان به جهت محیط زیست (مانند هوای آلوده و کثیف به چربی یا این که همین که مواد شیمیایی) مضر می باشند، به کارگیری از حرفه باکس فیلتر بهترین گزینش جهت غربت از آلودگی هوا می باشد. جهت پرهیز از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین غربت از تکثیر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری میشود. برای جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی ما فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن ها از عایق الاستومری به فعالیت گیری میشود. برای غربت از هرگونه نشت هوا و افت فشار و غربت از تبادل دمایی ما فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از انتشار صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا همین که خارجی آن ها از عایق الاستومری به کارگیری میشود. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک فریم خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی دریچه اسلوت نیز معین کننده ی تعدادِ واحد دریچه اسلوت می باشد، به این معنی که اگرمیان دو قاب دریچه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب در صورتی که دو تیغه در فی مابین دریچه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. دریچه خورشیدی در دهانه ی خروجیِ فیلتر باکس تعبیه می گردد و از پرتاب هوا بصورت ناهمگن،عمودی و غیر متناسب فروش پلنیوم باکس پرهیز می کند.