پلیس تایلند با استفاده از آب از معترضین در بانکوک استفاده می کند

بانکوک: پلیس تایلند اخراج کرد توپ آب روز یکشنبه در هزاران معترض که به سمت حرکت کردند دفاتر سلطنتی برای ارائه تقاضا برای اصلاح در سلطنت برای کینگ ماها واجیرالونگ کورن، شاهدان گفتند.
معترضین هنگام تلاش برای عزیمت از آنجا ، در یک مانع اتوبوس و سیم خاردار مسدود شدند بنای یادبود دموکراسی به سمت دفتر خانه سلطنتی. پلیس برای جلوگیری از متوقف کردن آب ، با شلیک آب ، اما برخی موفق به عبور از منطقه معروف به آن شدند صنام لوانگ، کنار کاخ بزرگ.