پلیس: 5 نفر در تیراندازی در خانه ای در شمال هیوستون کشته شدند

کلیولند: پنج نفر در یک کشته شدند تیراندازی کردن مقامات گفتند اواخر شب جمعه در خانه ای در جنوب شرقی تگزاس.
چهار نفر در صحنه تیراندازی در کلیولند کشته شدند و نفر پنجم در بیمارستان جان باخت. شهرستان سن جاسینتو کلانتر اوایل شنبه گفت.
تیراندازی در جامعه حدود 45 مایلی (72 کیلومتری) شمال شرقی هیوستون حوالی ساعت 10:30 شب گزارش شده است
جزئیات بیشتری در مورد تیراندازی یا قربانیان در دست نیست.
به گزارش ای بی سی نیوز، در این تیراندازی از یک تفنگ استفاده شده است و کسی دستگیر نشده است.