چین ، نپال می گویند اورست کمی بالاتر از اندازه گیری های گذشته است

پکن: چین و نپال به طور مشترک اعلام کردند قد جدید برای قله اورست، پایان دادن به اختلاف بین دو ملت.
ارتفاع رسمی جدید 8،848.86 است متر (29،032 فوت) ، مقام چین خبرگزاری شینهوا روز سه شنبه گفت ، کمی بیشتر از اندازه گیری قبلی نپال و حدود چهار متر بالاتر از اندازه گیری چین.
پس از اعزام نقشه برداران از دو طرف از دو منطقه ، ارتفاع جدید توافق شد کوه در 2019 و 2020
بحث در مورد ارتفاع واقعی قله و نگرانی در مورد کوچک شدن آن پس از یک زلزله بزرگ در سال 2015 وجود داشت.