چین انتخاب بایدن را به عنوان رئیس جمهور آمریكا تبریک می گوید

پکن: چین روز جمعه به یکی از آخرین کشورهای بزرگ تبریک گفت جو بایدن در مورد انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده
وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: “ما به انتخاب مردم آمریكا احترام می گذاریم.” ما به آقای بایدن و (معاون رئیس جمهور) خانم تبریک می گوییم. هریس
وانگ افزود ، “در همان زمان ، نتیجه مطابق قوانین و رویه های ایالات متحده تأیید خواهد شد.”