چین می گوید پس از تحریم های ایالات متحده علیه مقامات اقدامات مقابله ای قاطع انجام خواهد داد

پکن: چین روز سه شنبه گفت اقدامات مقابله ای قاطع پس از آن انجام خواهد داد ایالات متحده مقامات چینی را به دلیل سرکوب در این کشور تحریم کرد هنگ کنگ.
اقدام آمریکا برای تحریم مقامات چینی “ناموجه سخنگوی وزارت امور خارجه و رفتار ناپسند “، و چین از آن می خواهد که تصمیم خود را پس بگیرد هوآ چونينگ یک جلسه توجیهی منظم گفت.