ژاپن: کره شمالی نسبت به پرتاب از نشسته هشدار داد، ژاپن در آماده باش دفاع موشکی

ژاپن دفاع موشکی بالستیک خود را روز دوشنبه در حالت آماده باش قرار داد و متعهد شد که هر پرتابه ای را که قلمروش را تهدید کند، ساقط خواهد کرد. کره شمالی برنامه ریزی شده را به آن اطلاع داد پرتاب ماهواره بین 31 مه و 11 ژوئن. سلاح هسته ای شمال می گوید اولین ماهواره و رهبر نظامی جاسوسی خود را تکمیل کرده است کیم جونگ اون آماده سازی نهایی برای پرتاب را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع ژاپن گفت: توکیو انتظار دارد کره شمالی موشک حامل ماهواره خود را بر فراز زنجیره جزایر جنوب غربی ژاپن شلیک کند. او افزود که ژاپن از موشک استاندارد-3 یا موشک پاتریوت PAC-3 خود استفاده خواهد کرد.