کاربرد پتاسیم هیدروکسید از نوشابه تا باتری ماشین

پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی CO2 را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل می شود. همین ماده به جهت جذب دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و تری اکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها میتواند آیتم استفاده قرار گیرد. همین محلول ها قادربه پروتون زدایی بخش اعظمی از اسیدها، حتی اسیدهای ضعیف، هستند در شیمی تجزیه تیتراسیون اساسی استفاده از محلول های پتاسیم برای سنجش اسیدها پماد پتاسیم هیدروکسید استعمال می شود. همچنین در دیگر کاربردهای پتاسیم هیدروکسید در محصولات آرایشی و بهداشتی شامل لوسیونها،شامپوها، محصولات از میان موفق موهای زائد خمیر دندان ها و غیره می باشد. پتاسیم هیدروکسید مادهای می باشد که به تنهایی غیر قابل اشتعال می باشد البته در رخ تماس مهم رطوبت هوا یا این که آب موجب اشتعال میشود. حلالیت دوچندان فسفات پتاسیم در کودها یک برهان است. را در صنعت صابون سازی به جهت تهیه و تنظیم صابون های پتاسیم به کارگیری میکنند. پتاسیم هیدروکسید گرم شده معمولا برای اچ انبوه ویفرهای سیلیکون مورد به کارگیری قرار می گیرد که در ساخت برخی از دستگاه های میکرو الکترونیکی اساسی است. از آن گهگاه به خواسته پوست کندن میوهها و سبزیها به کار گیری میشود. همزمان، روند اکسیداسیون در آند از یون کلرید واقعه میافتد و گاز کلر به عنوان کالا جانبی تشکیل میشود. کلر تحت عنوان یک ماده جانبی حساس نوعی گاز آزاد می گرددپتاسیم باقی در محلول آب واکنش نشان دیتا و هیدروکسید پتاسیم ساخت می گردد. انفجار: درصورت تماس هیدروکسید پتاسیم اهمیت فلزاتی چون آلومینیوم ،روی و قلع گاز قابل اشتعال تولیدمی کند. همچنین در صورت تماس همین ماده با فلزاتی همچون آلومینیوم، قلع، روی سبب به انفجار میشود، پس رعایت نکات ایمنی حین کار و حفظ و حمل و نقل آن الزامی هست و بایستی اعتنا داشت که هیدروکسید پتاسیم در محلی خشک و خنک اساسی تهویه و بدور از حرارت محافظت شود و از ضربه میل کردن ظروف نگه داری آن جلو گیری شود. هیدروکسید پتاسیم همینطور باعث خوردگی فلزاتی مانند قلع، سرب، بر روی و آلومینیوم می شود. مثل سود سوز اور این ماده نیز یکی از قویترین باز ها محسوب می شود. باید اهمیت موادخنثی مثل شن یاخاک مخلوط شوند. هیدروکسید پتاسیم می بایست درمحلی خشک وخنک حساس تهویه و به دور ازحرارت مراقبت شود واز ضربه میل کردن ظروف حفظ آن خودداری شود. به ادله بالا بودن میل ترکیبی هیدروکسید پتاسیم اصلی آب، در آزمایشگاه ها از آن به عنوان ماده خشک کننده هم استفاده میکنند.