کاروان دیپلماتیک آمریکا در سودان تیراندازی شد: بلینکن

کارویزاوا: کاروان دیپلماتیک ایالات متحده در سودان هدف گلوله قرار گرفت، اما افراد داخل آن آسیبی ندیدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت سه شنبه
وی پس از مذاکرات گروه 7 به خبرنگاران در ژاپن گفت: “می توانم تأیید کنم که دیروز یک کاروان دیپلماتیک آمریکایی داشتیم که به آن شلیک شد. همه مردم ما سالم هستند و آسیبی ندیده اند. اما این اقدام بی پروا، غیر مسئولانه و البته ناامن بود.”