کربن اکتیو یا کربن فعال چیست؟

زغال ایجاد شده از چوب فضای سبز و غیره درصورتیکه در محیط بسته اهمیت دمای 800 تا 1100 مرتبه سانتی گراد حرارت دهی گردد، کربن موجود در آنان فعال می گردد. در صنعت های داروسازی هم کربن فعال کاربرد گسترده ای دارد و در مرحله ایجاد و تصفیه میانی و آخرین از آنها استعمال میشود. نکته: تعیین روش و پروسه اکتیواسیون کربن ، بستگی به هدف پایانی دارد. یک گرم کربن فعال کلیدی راندمان بالا، حدود ۳۰۰۰ متر مربع مرحله تماس دارد: ۳۰۰۰ m2/g سه گرم کربنتقریبا باندازه یک زمین فوتبال تراز تماس دارد. کربن فعال حیاتی میلیون ها منافذ هست که این خصوصیت سبب ساز شده مرحله وسیعی داشته باشد بطوریکه ۳ گرم کربن فعال ، سطحی متساوی یک زمین فوتبال داراست .اهمیت همین سطح های هنگامیکه گازها و سایر ناخالصی ها در این منافذ به دام می افتند ، مشخص و معلوم می شود. مرحله تماس Surface Area: شاخصی برای تقریب مقدار تراز تماس کربن که کلیدی روشهایی مثل میزان گیری جذب نیتروژن آن را آنالیز می کنند. همچنین جذب نیترات آب های زیزمینی به وسیله کربن فعال یا این که کربن اکتیو وابسته به شرایطی از قبیل فشار و “در معرض بودن” می باشد. در سطح دوم بوسیله کربن فعال یا کربن گرانولی و همینطور در مرحله سوم دارای فیلتر کربن بلوک یا این که CTO و همچنین در مرحله پنجم و گشوده نیز توسط کربن فعال . برای فهم و شعور خوب تر کارایی فیلتر کربن فعال همانطور که در ویدیوی ذیل می بینید ما از گاز متیل اتیل کتون استفاده کرده ایم. همانطور که در تصویر شماتیک بالا می بینید این ناخالصی ها جذب حفره های کربن می شوند. بطور کلی مقدار جذب کنندگی کربن فعال حیاتی شاخصی به اسم IODINE NUMBER معلوم می شود. بازه زمانی ی IODINE NUMBER از ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ می باشد. هر چه IODINE NUMBER کربنی فراتر باشد منافذ بخش اعظم و تراز تماس بیشتری را به جهت جذب گازها و بقیه ناخالصی ها دارد. یعنی دارای تولید حفره هایی ، سطح تماس آن و در نتیجه بضاعت جذب سطحی آن زیاد می شود. هر چه منافذ کربن بیشتر باشد سطح تماس بخش اعظم و امکان به دام انداختن ناخالصی های بیشتری را دارد. زغال فعال از چه چیزی ساخته شده است؟ کربن فعال زغال حاصل از موادی مثل: زغال سنگ، پوست نارگیل، پوست بامبو، پوست پسته و گردو هست که طی عملیات خاصی در اثر حرارت، فشار و شستشو ، اصطلاحا فعال می شود. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه کربن فعال فیلم لطفا از ورقه ما بخواهید.