کشور دوم بحرین اجازه استفاده اضطراری از گلوله Pfizer را می دهد

دهلی نو: پادشاهی جزیره بحرین می گوید که این دومین کشور در جهان است که مجوز استفاده اضطراری برای واکسن ویروس کرونا را که توسط Pfizer و شریک آلمانی آن Bio-NTech ساخته شده است ، اعطا کرده است.
خبرگزاری دولتی بحرین جمعه شب این خبر را اعلام کرد. این گزارش گفت: “تجزیه و تحلیل دقیق و بررسی تمام داده های موجود”. بحرین قبلاً تصویب واکسن چینی توسط Sinopharm را برای استفاده اضطراری اعطا کرده بود.