یونان Covid-19 را در بین دو راس گوساله پیدا کرد: یک مقام وزارت

آتن: روز جمعه یک مقام وزارت کشاورزی گفت که مقامات یونانی Covid-19 را در دو مزارع در شمال یونان در راسو پیدا کردند.
این مقام اظهار داشت که سویه Covid-19 در این گوشت جهش پیدا نکرده و افزود 2500 راسو در یک مزرعه در منطقه شمال کوزانی از بین خواهند رفت.
این کشف چند روز پس از کشف مقامات دانمارکی برای از بین بردن کل جمعیت 17 میلیون راسوی دانمارک پس از کشف ویروس مختلف کرونا ویروس در حیوانات صورت گرفت.
این مقام وزارت کشاورزی به رویترز گفت: “ویروس کرونا در دو مزارع در شمال یونان در راسو شناسایی شده است.”
این مقام گفت: پرورش دهنده در مزرعه نیز به ویروس کرونا مبتلا شده بود و آزمایشات روی کارگران در حال انجام بود.
تجارت خز یک صنعت محلی مهم در کوزانی و نزدیک کاستوریا است ، جایی که مزرعه دوم در آن واقع شده است. جمعیت راسو در یونان صدها هزار نفر تخمین زده می شود.