Monthly Archives دسامبر 2021

خواص سیر سیاه برای پوست – کالایاب

فرزند، زندگی شیرین است و جان عزیز، از جانم نمیتوانم چشم بپوشم. با این وجود سیر سیاه حاوی ترکیبات عملکردی بسیار بیشتری مانند اساسی نسبت به سیر تازه است محتویات ترکیبات شیمیایی شرایط پر بستگی دارد برخی کردهاند که بسیاری از اجزای با ارزش موجود در بیجی در برابر بیماری ها در طی روند پیری افزایش می یابد فنول فلاونوئیدها راه های واکنش میلاد به عنوان عوامل آنتی اکسیدانی شناخته شدهاند. اخیراً ، در برخی گزارش ها ، سیر به عنوان یک عامل برجسته در درمان التهاب و بیماری های مرتبط با سپتی سمی مطرح شده است. الگوهای موزاییک و لکهها یا رگههای کلروتیکی روی برگها، کاهش رشد گیاه و کاهش اندازۀ پیازها از علائم این بیماری است. وجود آنتی اکسیدانهای فراوان و ترکیبات شیمیایی مفید در سیر، این گیاه را تبدیل به یکی از اصلی ترین ترکیباتِ طبیعیِ خوراکی برای پیشگیری از بیماری های مختلف از جمله سزطان کرده است...

Read More