6 روش مقاوم سازی ساختمان + روش ها ، راهکارها و لیست قیمت اجرا

نوع چهارم نیز ساختمان های ساده هستند که در هیچ یک از نوع های بالا قرار نمی گیرند مانند؛ منازل مسکونی، ساختمان های اداری و تجاری معمولی. مالامال کردن دهانه کادر ها اساسی مصالح بنایی مقاوم: این عمل منجر افزایش باربری افقی بنا به میزان قابل توجهی نمی شود و بدین ترتیب برای ساختمان هایی که ضعف زیادی دارا‌هستند مناسب نیست. کلیدی همین روش مقاوم سازی می توان گنجایش برشی، فشاری و محصور شدگی ستون ها را تامین کرد و به‌این ترتیب ظرفیت باربری آنها در علیه بارهای جانبی زلزله و قائم ثقلی نیز افزایش مییابد. باید متذکر شویم که مقاوم سازی ساختمان های گونه اولیه و دوم، نسبتاً تأثیر مستقیم در کاهش تلفات ناشی از زمین‌لرزه ندارد و تنها مقاوم سازی ساختمان های جور سوم و چهارم می باشد که در کاهش مستقیم تلفات زلزله نقش دارند. به تیتر مثال، ممکن است معماری ساختمان به شکلی باشد که به کارگیری از دیوار برشی غیر ممکن باشد و یا افزودن دیوار، فضای کاربری ساختمان را کاهش دهد. به کارگیری از همین روش همینطور تهیدست تخلیه ساختمان و تخریبهای زیاد بنا بتنی است و سبب ساز ارتقا نامطلوب دشواری اعضای بتنی میگردد. مقاوم سازی ساختمان های دسته نخستین و دوم تماما به عهده دولت مقاوم سازی اسکلت بتنی است. عموماً به کارگیری از سیستم های مهاربندی واگرا (EBF) در مقاوم سازی و تقویت ساختمان های بتنی به استدلال پر هزینه بودن و مشکلات موجود در اجرا، مرسوم نمی باشد، اما انواع سیستم های مهاربندی همگرا می توانند در همین مدل بهسازی و تقویت سازه های بتنی و فولادی مورد اعتنا قرار گیرند. به طور کلی تقویت ساختمان های موجود در برابر زمین‌لرزه بستگی به دسته ساختمان (فولادی، بتنی، دیوار باربر و …) داشته و نحوه های مقاوم سازی به خصوصی برای هر مورد از اشکال فوق وجود دارد. اتلاف کننده های انرژی یا به عبارتی دمپرها، ممکن می باشد در مهاربندی ها، اتصالات و اجزای غیر سازه ای و یا این که دیگر مکانهای مناسب در ساختمانهای موجود قرار دیتا شوند، لیکن ساده ترین و پرکاربردترین آنها، استفاده از میراگر در مهاربندها می باشد که می قدرت از آن‌ها در کلیه طبقات ساختمان استفاده کرد. معمولا، معضل وقتی آغاز می شود که دست اندرکاران ناشناخته سرگرم اهمیت وضعیت سازه وارد معادله میشوند؛ مانند مسیر بار، خواص مواد و همینطور ترازو و محل تسلیح کنندههای موجود. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی ستون اهمیت ژاکت فولادی لطفا از ورقه ما بخواهید.