Stabbings کبک: پلیس مظنون را دستگیر می کند اخبار جهان

شهر QUEBEC: پلیس در شهر کبک در اوایل روز یکشنبه مردی را کشته که دو نفر را کشته و پنج نفر دیگر را در مجاورت مجلس قانونگذاری استان زخمی کرده است هالووین.
پلیس استان پیش از این گفته بود که آنها به دنبال یک مرد ملبس به لباس قرون وسطایی و مجهز به سلاح تیغه ای هستند که “چندین قربانی” برجای گذاشته است.
پلیس گفت که پنج قربانی به بیمارستان منتقل شده اند ، اما در مورد شرایط آنها چیزی در دست نیست.
سخنگوی پلیس شهر کبک اتین دویون گفت Corporate Broadcasting Corp. که مظنون مردی در اواسط 20 سالگی است. دویون تأیید کرد که دو نفر فوت کرده اند و پنج نفر دیگر نیز آسیب دیده اند.
پلیس از کسانی که در این منطقه هستند می خواهد تا در خانه بمانند.
در مورد انگیزه احتمالی این حملات خبری نیست.

در ویدئو: کانادا: 2 نفر پس از چاقوکشی “با لباس قرون وسطایی” در خیابان کبک با خنجر کشته شد