Xbody کاردینو

 

Xbody  کاردینو

xbody همراه اهمیت کاردیو نهتنها عضله‌ها شما را تقویت میکند؛ بلکه به سوزاندن چربی، کاهش سلولیت و بهبود گردش خون نیز امداد می نماید و منجربه سفتترشدن و شادابی پوست شما میشود. در همین گونه فعالیت، خون اکسیژندار بوسیله قلب به شتاب پمپاژ می‌شود تا اکسیژن بتواند به کل ماهیچه ها و ماهیچه ها برسد. ورزشکاران فن ای از ایکس بادی در کنار تمرین های تحصصی خود به خواسته بهبود توان و شتاب و بافت های عضلانی و عصبی استفاده میکنند. طبق ازمایش ها و آزمون های انجام شده تمرین رشته ای اساسی دستگاه ems میتواند تا 18 برابر بهتر و پر فشار خیس از تمرینات سنتی باشد. مردان دو برابر عمده از زنان در خطر از دست دادن عضلات اسکلتی هستند. ورزش قدرتی هنگامیکه تن تمایل به یک سمت برنده داشته باشد پیدایش عارضه های بعدی و مفصلی را به ملازم خواهد داشت اما در همین جور تمرین فشاری بر روی مفاصل نیست و در عین درحال حاضر که بهبود بخش قدرت در دو سمت تن رخ می پذیرد آسیب جانبی مشاهده نخواهد شد. مطابق تحقیقات انجام شده حین تمرینات کلیدی دستگاه ای ام اس Beast&Beauty نود 90% از فیبر های عضلانی اندام شما فعال شده و به عمل گرفته می‌شوند که خویش همین موضوع در تمرین سنتی کمتر و منطقه ای خیس انجام میشود همچنین شدت تمرین و فشاری که به ماهیچه ها وارد می‌شود در EMS بسیار بیشتر عمیق تر و اثر گذاری گذار خیس میباشد.

 

تمرینات کلیدی دستگاه تحریک الکتریکی عضلات، بیشترین بازده را در کمترین دوران نسبت به تمرینات سنتی دارند.و اهمیت فرستادن ایمپالسهای مکرر به عضلات تا 8برابرتمرین در حالت معمولی سارکومرها را از هم دور یا به هم نزدیک می نمایند که سبب ساز انقباض عضله ها می‌شوند و نیازی به فشار بیش از حد به تن مانند تمرینات سنتی که اغلب باعث جراحت اندام ها یا این که مفاصل در دراز مدتمیشکند ندارند. نتیجه ها تمرین ای ام اس مضاعف سریعتر از تمرینات ساده دیگر است، چرا که در همین تمرین، ماهیچه ها عمده اساسی میزان مرغوب بودن فراتر فعال میشوند. هر ورزشکار یک جلیقه و یک شلوارک داراست که منحصر به فرد خویش اوست که از الیاف مستحکم و سبک ساخته شدهاند از اجزای تمرین و وصال به هدف اهمیت تمرین بوسیله دستگاه ورزش الکتریکی ای ام اس نانو طراحی و ساخته است. EMS Training فقط به 20 دقیقه زمانه نیاز دارد که برابر دارای 4 الی 6 ساعت تمرین در بدنسازی است.

 

در صورتی که شما مبتلا به سرماخوردگی و یا این که عفونت باکتریایی شده اید، بهتر است که مربی تان شما را مرخص کند. خوبتر می باشد بدانید که هنگامی شما ورزش میکنید، عضله ها بدنتان بهطور طبیعی مشغول می گردند و تمام تارهای عضلانیتان به نوبت منقبض خواهند شد. در ارتفاع تمرین کلیدی ایکس بادی 90 درصد ماهیچه ها بدن به طور هم زمان درگیر می شوند و انقباضات عضلانی شدیدتر از انقباض غیر تحمیلی می باشد، همچنین در مقایسه اهمیت تمرین معمولی عضله‌ها عمقی خیس هم درگیر می شوند که این فرمان سبب به هماهنگی خوب تر درون عضلانی و برون عضلانی می گردد. در قرن حاضر عمده اشخاص به دنبال فعالیتهایی هستند که روزگار کمتری را صرف کنند و بهترین سرانجام و جاذبه را برایشان داشته باشد. EMS Training را می اقتدار بکارگیری جریان الکتریکی در جهت انقباض غیرارادی ماهیچه‌ها ازطریق الکترودهای تعبیه شده مهم تحریک سیستم عصبی عضلانی عنوان کرد که از قرن 18 میلادی گزینه استعمال قرار گرفته است.در قرن 21 میلادی محققان ورزشی با این تکنولوژی جدید که می تواند جایگزین بدنسازی و تمرین با وزنه های سنگین شود آشنا شدند.

 

به عنوان مثال: شما می توانید فشار وزنه 100 کیلویی اسکات را بر ماهیچه ها پا هایتان وارد کنید، سوای آن که زانوها و کمرتان درگیر شوند. خوش آمدید، به حساب کاربری خویش وارد شوید. در طول مدت زمانی که در باشگاههای ورزشی میگذرانیم تمرینهای جداگانهای را به جهت تحرک گروههای متعدد عضله‌ها انجام میدهیم که به معنای ۱۵-۲۰ دقیقه زمان تمرین به جهت هر نصیب بدن و ۳-۴ ست از هر تمرین است که سبب ساز ۳۰-۴۰ انقباض عضلانی میشود. 5- تخفیف عصر آموزشی من تا چه زمانی اعتبار دارد؟ از برخی بنهای تخفیف تا سی روز آنگاه از تهیه می توان استفاده کرد و بعضی موعد نزدیکتری دارا هستند و مربوط به عصر آموزشی میباشند که به زودی شروع خواهد شد. ترکیب XBODY با تمرینات ورزشی می تواند به اثر همین تکینیک بیفزاید. ماهیت و کلید موثر بودن تمرینات ورزش الکتریکی EMS در تحریک به طور همزمان تمام بدن قرار دارد. کشف برق در ده سال 1800 سبب به آزمایش اکثر در آیتم کاربردهای الکتریسیته در طبابت شد.

 

چرا که چربیسوزی و عضلهسازی هم زمان دهها برابر موثرتر از حالتی می باشد که همین تمرینات به شکل جداگانه انجام شوند. 1. تمرینات اثبات (Static) 2. تمرینات حرکتی (Dynamic). شیوه علمی EMS Training سالهای سال است که آیتم توجه و آشنایی جهانی قرار گرفته و فواید آن ثابت شده است. البته چرا صرفا بعضی از آن ها مراجعه کنندگان متعددی دارند؟ برطبق این تحقیقات EMS Training برای افرادی که زمان کافی یا انگیزه به جهت ورزش ندارند مطلوب میباشد چرا که گرفتن عاقبت دارای به کارگیری از آن به مدت زمانه کمتری نیاز دارد. ایا میدانید چرا؟ جلسات کوتاه مدت! تمرینات ورزش الکتریکی EMS باعث عضلهسازی میشود، اما در حدی که نیازهای مهم یک ورزشکار را رفع کند و حتما می بایست در کنار سایر روشهای نوین تمریندهی استفاده شود. ولی میزان تحریک عضلانی و عضلهسازی این دستگاهها به جهت فرد عادی یا این که کمتحرک به حدی هست که نیازهای عضلانی شخص را تامین کند. طریق تحریک عضله که مشابه ساز تحریک الکتریک مغز است، بر روی ماهیچه ها تبارک و پرتحرک پیاده شده میباشد به رویش و پررنگ شدن ماهیچه ها کمک می کند نباید مهم درمانهایی که در سالنهای زیبایی در حالت دراز کشیده انجام میشود، خطا گرفته شود. EMS-Training همه گروههای عضلانی پهناور بدن را به عمل میگیرد و بافتهای عضلانی غیرفعال و حتی فراوان عمیقتری را فعال می نماید که به طور معمول دسترسی به آنان اصلی روشهای تمرین سنتی، بهویژه برای مبتدیان دشوار است.